Diễn đàn hội nghị GEXS - Chiến lược quản trị trong bối cảnh toàn cầu hóa

09/05/2013 08:30

Diễn đàn hội nghị GEXS được tổ chức bởi Công ty tư vấn SBS Asia và Trường đào tạo quản lý doanh nghiệp CBAM trực thuộc VCCI theo chương trình kinh doanh quốc tế ITC, thuộc trung tâm thương mại quốc tế WTO.

GEXS là một diễn đàn kinh doanh thông minh nhất trong chiến lược phát triển kinh doanh quốc tế của quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu.

Tại diễn đàn đầu tiên tổ chức tại Việt Nam tập trung vào chủ đề “Chiến lược trong thời kỳ khủng hoảng" & "Thách thức đối với các nhà xuất khẩu Việt":

Thời gian: Ngày 08/06/2013

Đại điểm: Khách sạn LEGEND Saigon

Diễn đàn GEXS tập trung vào 7 điểm thảo luận chiến lược của quản trị doanh nghiệp:

· Người xoay cuộc chơi khi toàn cầu hóa

· Chiến lược quản trị doanh nghiệp

· Năng lực tài chính quốc tế

· Chiến lược thương mại quốc tế

· Quản trị rủi ro toàn cầu

· Nhân sự chủ chốt

· Năng suất

Để biết thêm thông tin chi tiết, doanh nghiệp có thể tham khảo tại website www.gexs.net