Tin tứcHoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp Việt

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Chính phủ ...
Xem chi tiết


6 nước đã phê chuẩn, CPTPP sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 12

Australia trở thành quốc gia thứ sáu phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)... Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu của New Zealand, ông David Parker, phê chuẩn CPTPP ở Santiago, Chile, ...
Xem chi tiết


Lễ vinh danh Giải thưởng Phát triển Nguồn Nhân lực Châu Á (The Asia HRD Awards 2018)

Ngày 11/10/2018, Lễ Vinh Danh Giải thưởng phát triển nguồn nhân lực Châu Á (The Asia HRD Awards 2018) chính thức được diễn ra. Đây là lần đầu tiên giải thưởng được đăng cai tổ chức tại Việt Nam do Công ty Anphabe phối hợp ...
Xem chi tiết


Tổng Cục Hải quan trả lời các kiến nghị của Doanh nghiệp và Hiệp hội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận công văn số 6001/ TCHQ – PC ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Tổng Cục Hải Quan về việc "Trả lời câu hỏi do VCCI gửi trước Hội nghị đối thoại năm 2018". Bên ...
Xem chi tiết


Tác động của Hiệp định thương mại tự do VN-EU và công ước cơ bản ILO đến quan hệ lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được coi là một hiệp định đầu tư thương mại toàn diện và tham vọng nhất mà EU ký kết với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Đối với các ngành ...
Xem chi tiết