Xây dựng và Phổ biến pháp luật

26 Tháng 05

Hội nghị đối thoại về chính sách lao động, ATVSLĐ và BHXH

26/05/2017 (08:30 AM - 08:30 AM)

Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Q.3, Tp.HCM

12 Tháng 05

Hội thảo Lấy ý kiến Doanh nghiệp Dự thảo luật Cạnh tranh (Sửa đổi)

12/05/2017 08:00 AM

Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3

14 Tháng 04

Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện Dự án Luật hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

14/04/2017 08:00 AM

Hội trường lầu 10, VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3

07 Tháng 03

Hội thảo “Tiêu chuẩn khí thải độc hại trong sản phẩm đồ gỗ nội thất và vật liệu xây dựng”

07/03/2017 08:00 AM

Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

03 Tháng 03
04 Tháng 01

Toạ đàm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

04/01/2017 08:30 AM

Phòng họp lầu 10, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3

28 Tháng 12

Nâng cao khả năng tiếp cận vốn để hỗ trợ cho DNNVV phát triển trong bối cảnh thế giới có...

28/12/2016 08:30 AM

Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3

22 Tháng 12

Quản lý rủi ro và Phòng tránh nợ trong thương mại tự do

22/12/2016 08:30 AM

Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3

16 Tháng 12

Quản trị rủi ro doanh nghiệp & Vai trò chiến lược của In-House Counsel

16/12/2016 08:00 AM

Hội trường Lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, số 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3