Đã diễn ra

27 Tháng 07

Lấy ý kiến doanh nghiệp nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 134/2016/NĐ-CP

27/07/2018 (08:00 AM - 12:00 AM)

Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

29 Tháng 06

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các chính sách liên quan đến lao động và bảo hiểm xã...

29/06/2018 (01:00 PM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

07 Tháng 06

Chuỗi hoạt động dành riêng cho Doanh nghiệp điện tử và Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

07/06/2018 08:00 AM - 08/06/2018 04:30 PM

Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3

27 Tháng 12

Cập nhật văn bản pháp luật mới về thuế TNDN, thuế TNCN và những lưu ý khi quyết toán thuế...

27/12/2017 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

25 Tháng 12

Hội thảo về sổ ATA theo công ước Istanbul

25/12/2017 (08:00 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

21 Tháng 12

Vai trò và Phương pháp rà soát góp ý xây dựng chính sách pháp luật đối với các Hiệp hội/...

21/12/2017 (08:00 AM - 11:30 AM)

Hội trường Lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, số 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM