Thông tin liên hệ

Xử lý vướng mắc, phản ánh, góp ý trong quá trình làm thủ tục cấp C/O:

 • Tổ cấp C/O tại TP. HCM:
  Phó trưởng phòng Pháp chế: Ông Vũ Xuân Hưng
  Mobile: 090 917 0171
  Email: vuxuanhung@vcci-hcm.org.vn
 • Điểm cấp C/O tại Bình Dương:
  Phó trưởng phòng Pháp chế: Nguyễn Văn Đức
  Mobile: 090 949 7155
  Email: nvduc1980@gmail.com
 • Tổ cấp C/O tại Đồng Nai:
  Phó trưởng phòng Pháp chế: Ông Bùi Mạnh Hùng
  Mobile: 090 933 7672
  Email: hungbuihc1@yahoo.com
 • Hướng dẫn khai hồ sơ thương nhân và IT:
  Ông Lê Văn Tuấn
  Mobile: 098 3344 056
  Email: tuanvccihcm@gmail.com
 • Tiếp thu, giải quyết phản ánh, khiếu nại, góp ý:
  Trưởng phòng Pháp chế: Ông Nguyễn Hữu Nam
  ĐT: 028-39326929 hoặc Mobile: 090 779 0989 (Đường dây nóng)
  Email: vcci-hcm@hcm.vnn.vn hoặc co@vcci-hcm.org.vn