Thông tin liên hệ

Xử lý vướng mắc, phản ánh, góp ý trong quá trình làm thủ tục cấp C/O

  • Tư vấn về quy tắc xuất xứ:

Phó trưởng phòng Pháp chế: Ông Bùi Mạnh Hùng, Mobile: 090 933 7672

  • Tư vấn pháp lý:

Phó trưởng phòng Pháp chế: Ông Vũ Xuân Hưng, Mobile: 090 917 0171

  • Hướng dẫn khai hồ sơ thương nhân:

Vũ Thanh Nga, Mobile: 090 836 5366

  • Hướng dẫn khai C/O qua mạng (IT):

Lê Văn Tuấn, Mobile: 098 3344 056

  • Giải quyết khiếu nại, phản ánh, góp ý:

Trưởng phòng Pháp chế: Ông Nguyễn Hữu Nam

ĐT: 028. 3932 6929 hoặc Mobile: 090 779 0989 (Đường dây nóng)

Email: vcci-hcm@hcm.vnn.vn hoặc co@vcci-hcm.org.vn