Điểm cấp và Thời gian cấp C/O

1. Các tổ cấp C/O thuộc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM:

1.1. Tổ cấp C/O tại TP.HCM:

 • Tổ cấp C/O số 1 (DN đề nghị cấp C/O lần đầu, DN không khai C/O qua mạng)
 • Tổ cấp C/O số 2 (DN có mã đơn vị chẵn, khai C/O qua mạng và KCX Tân Thuận)
 • Tổ cấp C/O số 3 (DN có mã đơn vị lẻ, khai C/O qua mạng và DN ưu tiên)
 • Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P. 7, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: 08-3932 6498 – 3932 5989 – 39325176

1.2. Tổ cấp C/O tại Bình Dương (DN tại Tỉnh Bình Dương):

 • Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần, Số 7/20, Đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, T. Bình Dương

Điện thoại: 0650-380 0048

1.3. Tổ cấp C/O tại Đồng Nai (DN tại Tỉnh Đồng Nai):

 • Địa chỉ: Tòa nhà Sonadezi, số 1 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, T. Đồng Nai

Điện thoại: 061-383 1383

2. Giờ làm việc:

 • Từ thứ Hai đến thứ Sáu:

Buổi sáng: 7h30 – 11h30
Buổi chiều: 13h30 – 16h30

 • Thứ Bảy: 7h30 – 11h30

3. Thời gian cấp C/O :

3.1. Tổ cấp C/O tại TP. HCM:

 • Tổ cấp C/O số 1: Trong vòng 2 ngày làm việc
 • Tổ cấp C/O số 2: Trong vòng 4 giờ làm việc (Riêng DN thuộc KCX Tân Thuận xét cấp ngay, khoảng 30 phút)
 • Tổ cấp C/O số 3: Trong vòng 4 giờ làm việc (Riêng DN ưu tiên xét cấp ngay, khoảng 30 phút)

3.2. Tổ cấp C/O tại Bình Dương: Khoảng 4 giờ làm việc

3.3. Tổ cấp C/O tại Đồng Nai: Khoảng 2 giờ làm việc

________________________

Doanh nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương và Đồng Nai có quyền lựa chọn điểm cấp C/O tại địa phương hoặc tại Tp. HCM theo đề nghị của doanh nghiệp. Lưu ý một doanh nghiệp chỉ được quyền đề nghị cấp C/O tại một điểm cấp theo đề nghị của doanh nghiệp, không áp dụng cùng lúc cho một doanh nghiệp đề nghị cấp C/O tại nhiều điểm cấp.
Tại tất cả các tổ cấp C/O, khi doanh nghiệp cần C/O gấp có thể đề nghị, đăng ký ký gấp. Thời gian xét cấp gấp khoảng 30 phút.