Đào tạo

30 Tháng 06

Tập huấn và hướng dẫn các quy định mới nhất về Luật thuế mới và những nội dung cần lưu...

30/06/2018 (08:00 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 3, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3

14 Tháng 04

Cập nhật và hướng dẫn thực hiện các quy định mới nhất có liên quan đến việc cấp Giấy chứng...

14/04/2018 08:00 AM - 30/06/2018 12:00 AM

Hội trường VCCI-HCM số 171, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

21 Tháng 06

Tăng doanh thu bán hàng thông qua chăm sóc và quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả

21/06/2018 08:30 AM - 22/06/2018 04:30 PM

Phòng học lầu 3, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3