Đào tạo

26 Tháng 07

Kĩ năng Đàm phán và Thương lượng trong kinh doanh

26/07/2018 08:30 AM - 27/07/2018 04:30 PM

Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

30 Tháng 06

Tập huấn và hướng dẫn các quy định mới nhất về Luật thuế mới và những nội dung cần lưu...

30/06/2018 (08:00 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 3, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3

14 Tháng 04

Cập nhật và hướng dẫn thực hiện các quy định mới nhất có liên quan đến việc cấp Giấy chứng...

14/04/2018 08:00 AM - 30/06/2018 12:00 AM

Hội trường VCCI-HCM số 171, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

28 Tháng 06

Kĩ năng hợp tác, tổ chức thực hiện công việc theo nhóm và giám sát hiệu quả

28/06/2018 08:30 AM - 29/06/2018 04:30 PM

Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3