Đào tạo

14 Tháng 04

Cập nhật và hướng dẫn thực hiện các quy định mới nhất có liên quan đến việc cấp Giấy chứng...

14/04/2018 08:00 AM - 30/06/2018 12:00 AM

Hội trường VCCI-HCM số 171, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

21 Tháng 06

Tăng doanh thu bán hàng thông qua chăm sóc và quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả

21/06/2018 08:30 AM - 22/06/2018 04:30 PM

Phòng học lầu 3, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3

15 Tháng 06

Nhận diện rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất nhập khẩu

15/06/2018 08:00 AM - 16/06/2018 04:30 PM

Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI – HCM, số 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM

06 Tháng 06

Nâng cao kỹ năng cho nhà quản lý cấp trung

06/06/2018 08:30 AM - 08/06/2018 04:30 PM

Hội trường Lầu 3, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3