Đào tạo

13 Tháng 07

Nâng cao Nghiệp vụ Ngoại thương

13/07/2018 08:30 AM - 29/09/2018 04:30 PM

Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

17 Tháng 08

Quản trị dòng tiền

17/08/2018 (08:00 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

26 Tháng 07

Kĩ năng Đàm phán và Thương lượng trong kinh doanh

26/07/2018 08:30 AM - 27/07/2018 04:30 PM

Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

21 Tháng 07

Cập nhật và hướng dẫn thuế xuất mới và Thông tư 39 & Nghị định 59

21/07/2018 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 10, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3