Xuất xứ hàng hóa

12/06/2014 03:33

Định nghĩa chung
“Xuất xứ hàng hóa” là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có ...
Để thiết lập biện pháp và là công cụ của chính chính sách thương mại;
Để xác định sản phẩm nhập khẩu được hưởng quy chế tối huệ quốc (MFN) hoặc ...
Xuất xứ hàng hóa là các quy tắc và yêu cầu liên quan để xác định hàng hóa có nguồn gốc tại một nước hoặc vùng lãnh thổ cụ thể theo từng quy tắc xuất xứ cụ thể...
Thủ tục cấp C/O
 Các bước cần thiết thực hiện trước khi đề nghị cấp C/O: Bước 1: Kiểm tra xem sản phẩm có xuất xứ thuần túy (xuất xứ toàn bộ) theo quy định phù hợp hay không...

Biểu mẫu C/O và cách khai
 Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ (C/O): Hồ sơ thương nhân: Phụ lục 1
Đơn đề nghị cấp C/O: Phụ lục 2
Phiếu ghi chép: Phụ lục 3...
Phí và lệ phí cấp C/O
1. Lệ phí cấp C/O:
Miễn phí từ ngày 1/3/2009.
2. Phí cấp chứng từ thương mại:
100.000 đ/bộ/4 trang.
Điểm cấp và thời gian cấp C/O
Các tổ cấp C/O thuộc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM: 1.1. Tổ cấp C/O tại TP.HCM. Tổ cấp C/O số 1 (DN đề nghị cấp C/O lần đầu, DN không khai C/O qua mạng)
Thông tin liên hệ
 Xử lý vướng mắc, phản ánh, góp ý trong quá trình làm thủ tục cấp C/O.
Tư vấn về quy tắc xuất xứ: Phó trưởng phòng Pháp chế: Ông Bùi Mạnh Hùng....