Phí và lệ phí

26/08/2012 01:37

1. Lệ phí cấp C/O:

  • Miễn phí từ ngày 1/3/2009 theo Thông tư số 37/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O.)

2. Phí cấp chứng từ thương mại:

  • 100.000 đ/bộ/4 trang theo quy định số 2706/2009/PTM-TT ngày 9 tháng 9 năm 2010 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc Ban hành phí xác  nhận chứng từ thương mại.
Đính kèmDung lượng
Thong tu so 37-2009-TT-BTC 260209 (Khong thu phi CO).pdf (52)36.07 KB
CV 2712-PTM-TT 100909 (Phi GCN kem va khong kem CO).pdf (64)150 KB
CV 2706-PTM-TT 090910 (Phi cap GCN).pdf (78)414.01 KB