Hội nghị An toàn và việc tuân thủ an toàn sản phẩm AAFA

05/10/2017 01:27
  • Thời gian: Thứ năm, 19/10/2017 (8:00 - 17:00)
  • Địa điểm: KS Reverie, 22-36 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
  • Nội dung: Vui lòng tham khảo tại đây  

AAFA tập hợp các nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp để tập huấn cho các nhà máy và nhà cung cấp tại Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp sẽ hướng dẫn các nhà máy và nhà cung cấp tại Việt Nam về các yếu tố quan trọng trong sản xuất và vận chuyển sản phẩm để có thể đạt được các quy định toàn cầu, sự đồng thuận công nghiệp và yêu cầu người tiêu dùng. Hội nghị sẽ được trình bày bằng Tiếng Anh kèm theo phiên dịch.

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng đăng ký online hoặc liên hệ:
Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam
Chị Cindy Tran - Email: cindy.tran@amchamvietnam.com