Gặp gỡ với InvestHK để tìm hiểu về kinh doanh tại Hồng Kông

11/10/2017 03:30

Invest Hong Kong,
Chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông

Invest Hong Kong (InvestHK) là một bộ phận thuộc Chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông (HKSAR), chịu trách nhiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài thành lập và mở rộng kinh doanh tại Hồng Kông. Cơ quan này cung cấp tư vấn miễn phí và các dịch vụ theo yêu cầu để giúp các doanh nghiệp thành công trong nền kinh tế Hồng Kông sôi động.

InvestHK tư vấn cho các công ty về thủ tục kinh doanh, các quy định về thuế và kinh doanh, chi phí của mô hình kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, các quy định thương mại và IP, luật về việc làm, yêu cầu nhập cư và thông tin phù hợp với từng công ty.

Từ ngày 1 đến 3 tháng 11 năm 2017, hai đại diện của InvestHK sẽ có chuyến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh với mục đích gặp gỡ và cung cấp thông tin cho các công ty Việt Nam muốn tìm hiểu về kinh doanh tại Hồng Kông.

Nếu Quý Doanh nghiệp muốn đặt lịch họp với InvestHK, vui lòng gửi email tên công ty, địa chỉ liên lạc (bao gồm cả địa chỉ trang web) và thông tên người liên hệ đến Ms. Jasmine Ng theo e-mail jasmine_ng@hketosin.gov.hk trước ngày 20 tháng 10 năm 2017. InvestHK sau đó sẽ liên hệ trực tiếp với Quý Doanh nghiệp để sắp xếp lịch họp.

Để biết thêm thông tin về InvestHK, vui lòng truy cập website của cơ quan này tại www.investhk.gov.hk

 -------------------------

Invest Hong Kong,
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

Invest Hong Kong (InvestHK) is the department of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) Government responsible for attracting foreign direct investment (FDI) and supporting overseas businesses to set up and expand in Hong Kong. The agency provides free advice and customised services to help businesses succeed in the vibrant Hong Kong economy.

InvestHK advises companies on on business incorporation procedures, tax and business regulations, cost of business models, trade mark registration, IP and trade regulations, employment legislation, immigration requirements and information tailored to the individual company.

From 1 – 3 November 2017, two InvestHK representatives will visit Ho Chi Minh City to meet Vietnamese companies that are keen to find out more about doing business in Hong Kong.

If you wish to schedule a meeting with InvestHK, please email your name, company name, contact details (including website address) to Ms. Jasmine Ng at jasmine_ng@hketosin.gov.hk by 20 October 2017.  InvestHK will then contact you direct to arrange for a meeting.

For more information on InvestHK, please visit its website at www.investhk.gov.hk