Diễn đàn phát triển công nghệ quốc tế lần thứ 5 "Technoprom 2017"

20/02/2017 09:15

Diễn đàn "Technoprom" là sự kiện lớn nhất hàng năm của Liên Bang Nga về vai trò dẫn đầu của công nghệ trong thế giới hiện đại. Ngoài các vấn đề về phát triển công nghệ hiện đại, Diễn đàn "Technoprom" sẽ còn bàn về các thách thức chiến lược trong cuộc cách mạng công nghiệp mới, cũng như các vấn đề về nhập khẩu thay thế và đa dạng hóa nền kinh tế.

Diễn đàn "Technoprom" lần thứ 5 sẽ diễn ra trong ba ngày:

  • Thời gian: 20-22/06/2017
  • Địa điểm: TP. Novosibirsk, Liên Bang Nga
  • Nội dung:
    • Ngày thứ nhất: Tổ chức chương trình giáo dục nhằm thu hút thế hệ trẻ vào hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ mới.
    • Ngày thứ hai: Trao đổi về việc đa dạng hóa nền kinh tế Nga trong cuộc cách mạng công nghiệp mới, về việc nhập khẩu thay thế cho các thị trường truyền thống và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao ra các thị trường bên ngoài.
    • Ngày thứ ba: Triển khai các chương trình tái công nghiệp hóa nền kinh tế tỉnh Novosibirsk.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ có triển lãm về các kết quả mang tính đột phá trong nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng nghiên cứu này vào thực tế với mục đích giới thiệu nền kinh tế Nga đã trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới như thế nào.

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ:
Bà Marina Ananich
Trợ lý Thống đốc tỉnh Novosibirsk về khoa học, giáo dục, công nghệ mới và đầu tư
ĐT: +79 139 872 226; Email: ami@nso.ru
Website:
http://www.forumtechnoprom.com/?language=en