Chính phủ bang Tây Úc mong muốn doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại Vùng Pilbara (Tây Bắc bang Tây Úc)

20/01/2017 09:35

Thuận lợi:

  • Môi trường nuôi trồng thủy sản thuận lợi với bờ biển dài và trong sạch, nguồn thủy sản thiên nhiên phong phú và được bảo vệ tốt.
  • Chính phủ có nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản trong chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế Tây Úc.
  • Sản phẩm nuôi trồng thủy sản tại Úc đạt chất lượng cao, tiêu thụ tại các thị trường khó tính như Nhật, Anh và cả thị trường nội địa Úc.
  • Những người đầu tư sẽ được chính phủ xem xét nhập cư thuận lợi.
  • Nhiều cảng biển quốc tế lớn, nhiều sân bay.

Khó khăn:

  • Vùng Pilbara là vùng công nghiệp khai khoáng, đất đai rộng, dân cư thưa.
  • Giá cả sinh hoạt cao, chi phí nhân công cao so với Thủ phủ Perth.

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ (bằng tiếng Anh)
ÔngTony Friday - CEO
Pilbara Regional Council
Email: ceo@prc.wa.gov.au
DĐ: +61 400 055 739
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth, Australia
Email: vnconsulate.perth@gmail.com
ĐT. +61 481 715 666