Buổi giao lưu doanh nghiệp Việt Nam - Nga

09/12/2016 01:20

Trung tâm Xuất Khẩu Nga sẽ tổ chức buổi Giao lưu Doanh nghiệp Việt Nam - Nga với thông tin như sau:

  • Thời gian: Ngày 14/12/2016 (9:00)
  • Địa điểm: Ks Sheraton, 88 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM
  • Danh sách các công ty Nga: Vui lòng tham khảo file đính kèm.

Doanh nghiệp quan tâm tham dự xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm xuất khẩu Nga tại Hà Nội
Trưởng Văn phòng đại diện
Robert Kurilo - ĐT: 012 0533 4606; Email: kurilo@exportcenter.ru

 

Đính kèmDung lượng
Russian Companies_B2B Viet Nam - LB Nga.xlsx (49)15.56 KB