Kế hoạch triển khai dự án “Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại doanh nghiệp và dịch vụ việc làm cho nhóm người dễ bị tổn thương”

26/03/2010 02:07

Địa điểm thực hiện: TP. HCM

Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2010

• Hoạt động 1- Họp Ban điều phối chương trình, gồm lãnh đạo VCCI, Chemonics, cán bộ điều phối để thống nhất chương trình, nội dung và phương thức thực hiện.
Thời gian: tháng 12 năm 2009, tháng 4 và tháng 8 năm 2010.

• Hoạt động 2 - Hội thảo giới thiệu về chương trình Dự phòng HIV/ AIDS cho các doanh nghiệp (vận tải, xây dựng, du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, các DN trong khu công nghiệp, …).
Thời gian dự kiến: 9 tháng 3 năm 2010.

• Hoạt động 3 – Đến làm việc với các doanh nghiệp, trao đổi trực tiếp để hỗ trợ và tư vấn ban đầu cho lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến lựa chọn tham gia chương trình và tiếp nhận đăng ký tham gia chương trình của các doanh nghiệp.
Thời gian dự kiến: 10-30 tháng 3 năm 2010.

• Hoạt động 4 - Khoá đào tạo cho 30 đại diện lãnh đạo của 12 Doanh nghiệp Tp. HCM đã được lựa chọn về việc xây dựng chính sách, xây dựng kế hoạch thiết lập mạng lưới tuyên truyền viên, theo dõi, đánh giá và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận người nhiễm HIV/AIDS vào làm việc tại đơn vị.
Thời gian: 1 ngày, 1/5/2010.

• Hoạt động 5 - Khoá đào tạo tuyên truyền viên cho 30 cán bộ truyền thông của 12 doanh nghiệp Tp. HCM đã được lựa chọn về thông tin, kiến thức dự phòng HIV/ AIDS và kỹ năng truyền thông để tiếp tục tự tổ chức các buổi truyền thông tại doanh nghiệp cũng như cán bộ tư vấn bước đầu tại doanh nghiệp.
Thời gian dự kiến: 2 ngày, 12-13/5/2010

• Hoạt động 6 – Đến 12 doanh nghiệp được lựa chọn để tư vấn, giám sát các hoạt động theo chương trình “Dự phòng HIV/ AIDs tại doanh nghiệp”.
Thời gian: 3 ngày/ đợt x 3 đợt, tháng 3, tháng 5, tháng 8 năm 2010.

• Hoạt động 7 - Làm việc với cộng đồng và các trung tâm tư vấn y tế để hỗ trợ doanh nghiệp.
Thời gian: 3 ngày, tháng 6 năm 2010.

• Hoạt động 8 - Toạ đàm bàn giải pháp gắn kết chương trình “dự phòng HIV/ AIDs tại doanh nghiệp” với vấn đề “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”
Thời gian: tháng 7 năm 2010.

• Hoạt động 9 - Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm triển khai CT dự phòng HIV/ AIDs tại 01 doanh nghiệp điển hình trong số 12 doanh nghiệp được chọn.
Thời gian: tháng 9 năm 2010.

• Hoạt động 10 - Xúc tiến quảng bá chương trình dự phòng HIV/ AIDs tại doanh nghiệp

Các doanh nghiệp quan tâm đến dự án xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết và đăng kí với:

Anh Nguyễn Đức Bình- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp NVV, Chi nhánh Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM

Điện thoại: 08.39325085, 39320033
Email: binhsme@vcci-hcm.org.vn