Giới thiệu chung về chương trình "USAID hỗ trợ dự phòng HIV/ AIDs tại doanh nghiệp TP. HCM"

26/03/2010 01:43

 Như đã giới thiệu trước đây, VCCI hiện đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp Tp. HCM để thực hiện chương trình “Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại doanh nghiệp”, sau đây là một số thông tin chung nhất về chương trình này.

Chương trình USAID hỗ trợ dự phòng HIV/ AIDs tại doanh nghiệp TP. HCM
Mục tiêu: Hỗ trợ các doanh nghiệp Tp. HCM thực hiện chương trình dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chủ động giải quyết tình huống và tiết kiệm chi phí phát sinh từ các vấn đề  liên quan, cung cấp cơ hội việc làm và dịch vụ hỗ trợ cho người có HIV/AIDS và những nhóm dễ bị tổn thương khác.
Thời gian thực hiện: 10 tháng, từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010.
Đơn vị triển khai: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. HCM
Đơn vị phối hợp: Văn phòng Chemonics Inc. International Việt Nam
Đơn vị tài trợ: Quỹ hỗ trợ Hoa Kỳ (USAID).
Đối tượng hưởng lợi: Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề: xây dựng, vận tải, du lịch, dịch vụ giải trí, nhà hàng, khách sạn, khai thác, công nghiệp nặng và các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Tp. Hồ Chí Minh.
Điều kiện tham dự:
 • Doanh nghiệp đúng ngành nghề, sử dụng nhiều lao động tại Tp. HCM.
 • Hoàn thành Bản Đăng ký tham gia dự án với VCCIHCM (theo mẫu).
 • Cử lãnh đạo và cán bộ tham gia các chương trình đào tạo và tư vấn do dự án tổ chức.
 • Cam kết triển khai chương trình dự phòng HIV/ AIDs tại DN sau khi được đào tạo.
Các hỗ trợ của Chương trình đối với doanh nghiệp:
 1. Thành lập Ban phòng chống HIV/AIDS nơi làm việc
 2. Xây dựng chính sách HIV nơi làm việc
 3. Xây dựng kế hoạch và báo cáo hoạt động hàng năm
 4. Thành lập đội tuyên truyền viên nòng cốt
 5. Triển khai các hoạt động truyền thông về HIV/AIDS: Nhóm lớn, nhóm nhỏ, cá nhân
 6. Triển khai chương trình trợ giá bao cao su
 7. Giới thiệu, chuyển tuyến người lao động có nhu cầu tới các dịch vụ TVXNTN, điều trị HIV, điều trị nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, điều trị thay thế bằng methadone…
 8. Cung cấp dịch vụ chăm sóc hỗ trợ cho người lao động là người nhiễm HIV hoặc có nguy cơ cao nhiễm HIV
 9. Phối hợp với cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương triển khai các hoạt động nêu trên
 10. Thành lập Quỹ phòng đầu người nhiễm HIV tại nơi làm việc và tại cộng đồng.
 
Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tại Tp. HCM:
STT
Hoạt động
Thời gian thực hiện
1.       
Hội thảo giới thiệu về chương trình Dự phòng HIV/ AIDS cho các doanh nghiệp (vận tải, xây dựng, du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, các DN trong khu công nghiệp…)
9 tháng 3 năm 2010
2.       
Làm việc với các doanh nghiệp, trao đổi trực tiếp để hỗ trợ và tư vấn ban đầu cho lãnh đạo doanh nghiệp và tiếp nhận đăng ký tham gia chương trình của các doanh nghiệp.
10-30 tháng 3 năm 2010.  
3.       
Khoá đào tạo Lãnh đạo doanh nghiệp về xây dựng chính sách, kế hoạch thiết lập mạng lưới tuyên truyền viên, theo dõi, đánh giá và hỗ trợ
1 ngày, 12/4/2010
4.       
Khoá đào tạo Tuyên truyền viên cho doanh nghiệp về thông tin, kiến thức dự phòng HIV/AIDS và kỹ năng truyền thông.
2 ngày,
13-14/4/2010
5.       
Chuyên gia dự án đến doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ các hoạt động theo chương trình “Dự phòng HIV/ AIDs tại doanh nghiệp”
tháng 3, tháng 5, tháng 8 năm 2010
6.       
Làm việc với cộng đồng và các trung tâm tư vấn y tế để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển tuyến.
tháng 6 /2010
7.       
Toạ đàm Gắn kết chương trình “dự phòng HIV/ AIDs tại doanh nghiệp” với “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.
tháng 7 năm 2010.
8.       
Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm triển khai Chương trình dự phòng HIV/ AIDs tại doanh nghiệp điển hình .
tháng 9 năm 2010
 
Liên hệ:
Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết hoặc đăng ký tham gia dự án với:
Anh Nguyễn Đức Bình, Giám đốc SMEPC,
Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCIHCM)
ĐT:08. 39325085, 39320033; Fax: 08.39325472; Email: binhsme@vcci-hcm.org.vn
Hoặc vào website: www.vcci-hcm.org để biết thêm thông tin.