Giới thiệu về Green biz VN

17/03/2010 09:38

Green biz VN là một chương trình phi lợi nhuận phát triển bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh tại TP.HCM nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và có trách nhiệm của doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng môi trường thông qua: nâng cao nhận thức và năng lực về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tập trung vào vấn đề bảo vệ môi trường; nâng cao việc ứng dụng các biện pháp bảo vệ môi trường một cách bền vững; đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. Qúy vị vui lòng mở tài liệu đính kèm bên dưới để được cung cấp thêm thông tin xung quanh chương trình này.


 

Đính kèmDung lượng
Gioi thieu Green Biz Viet Nam.pdf (327)828.55 KB