Gioi thieu về FIP HCMC 2008

17/03/2010 09:27

* Chương trình Cải tiến Nhà máy (FIP) làchương trình hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế nhằm giúp các nhà máy nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện điều kiện làm việc và củng cố mối quan hệ hợp tác giữa người quản lý và người lao động. Đây là chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm (giảm thiểu lỗi trong dây chuyền sản xuất, giúp các công nhân làm việc hiệu quả hơn) cũng như giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và năng lượng, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực. Ưu điểm của chương trình này là: có môi trường và văn hoá làm việc tốt hơn, hệ thống cải tiến liên tục, nâng cao vị thế của công ty với khách hàng nước ngoài, chi phí thấp do được tài  trợ bởi Bộ Kinh tế Thụy Sĩ. Qúy vị vui lòng mở tài liệu đính kèm bên dưới để có thêm thông tin vể chương trình này.

Đính kèmDung lượng
Gioi thieu FIP HCMC 2008.pdf (132)602.27 KB