Tổng hợp một số cam kết về nông nghiệp trong TPP

23/10/2015 04:25

Mặc dù các bên đã tuyên bố chính thức kết thúc vòng đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dường (TPP) vào ngày 05/10/2015 vừa qua, những hiện vẫn chưa có văn kiện chính thức của Hiệp định TPP.

Trong thời gian này, các nước thành viên đã lần lượt công bố một số thông tin liên quan đến các kết quả của vòng đàm phán TPP. Ngày 15/10/2015 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công bố trên website chính thức một số thông tin cụ thể về cam kết của một số nước thành viên TPP dành cho các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ.

Bảng tổng hợp các cam kết này có thể được download tại đây.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI tổng hợp