Luật Kinh doanh bất động sản 2014

21/01/2015 01:26

Số hiệu: 66/2014/QH13

Ngày ban hành: 25/11/2014

Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Phân loại: Luật

Nguồn: chinhphu.vn

[Xem thêm: Các văn bản pháp luật quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp được Quốc hội thông qua trong năm 2014]

Tài liệu: