Hội thảo Tiêu chuẩn khí thải độc hại trong sản phẩm đồ gỗ nội thất và vật liệu xây dựng

13/03/2017 16:57

Các bài trình bày tại Hội thảo "Tiêu chuẩn khí thải độc hại trong sản phẩm đồ gỗ nội thất và vật liệu xây dựng" do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp cùng Tổ chức Underwriters Laboratories tổ chức ngày 07/03/2017.