Hội thảo Quản lý rủi ro và Phòng tránh nợ trong thương mại tự do

26/12/2016 08:43

Các bài trình bày tại Hội thảo "Quản lý rủi ro và Phòng tránh nợ trong thương mại tự do" do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp cùng Assurance Global tổ chức ngày 22/12/2016.