Hội thảo “Hiệp định TPP - Những Điều Doanh Nghiệp Cần Biết”

01/02/2016 03:20

Bài trình bày tại Hội thảo “Hiệp định TPP - Những Điều Doanh Nghiệp Cần Biết” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 29/01/2016.

Nguồn: Trung tâm WTO