Hội nghị bàn tròn về Hoạt động tạo Thuận lợi Thương mại tại TP. HCM

02/06/2016 09:41

Tài liệu Hội nghị bàn tròn về Hoạt động tạo Thuận lợi Thương mại tại TP. HCM do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), và Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam (VTFA) tại K/s Sheraton, TP.HCM ngày 31/05.

Để tải thêm tài liệu Phương pháp tiếp cận toàn diện đối với hoạt động tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực