Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

19/03/2014 03:34

Số hiệu văn bản : 04/2014/TT-BCT
Tên văn bản : Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
Loại văn bản : Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Ngày ban hành : 14/02/2014
Ngày có hiệu lực : 01/04/2014
Người kí : Thứ trưởng Đỗ Hoàng Tuấn Anh

Tài liệu: