Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước

03/01/2014 04:21

Số hiệu: 01/NQ-CP

Trích yếu nội dung: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước

Loại văn bản: Nghị quyết

Lĩnh vực: Chính sách đầu tư

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngày ban hành: 02/01/2014