Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

12/03/2013 08:50
Số hiệu văn bản: 14/2013/TT-BNNPTNT 
Tên văn bản: Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày ban hành: 25/2/2013
Ngày có hiệu lực: 11/4/2013
Người kí: Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
Tài liệu: