Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015

31/03/2016 03:33

PCI ra đời với vai trò là tiếng nói đại diện cho nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh Việt Nam, truyền tải một cách trực tiếp và mạnh mẽ tới các nhà hoạch định chính sách ở cả cấp trung ương và địa phương.

Đến nay, PCI đã trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng để quyết định lựa chọn địa điểm và mở rộng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong khi đó, các lãnh đạo các địa phương sử dụng PCI làm thước đo thành công của các chương trình cải cách về điều hành kinh tế. Chỉ số này cũng được các đại biểu Quốc hội và hiệp hội doanh nghiệp sử dụng để giám sát hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh cấp địa phương.

Nguồn: pcivietnam.org