Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: Tóm tắt một số nội dung cam kết trong TPP về các sản phẩm nông nghiệp

23/10/2015 03:53

Đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức kết thúc vào ngày 05/10/2015. Mặc dù hiện nay vẫn chưa có văn kiện chính thức, một số nước thành viên đã cung cấp bản tóm tắt mô tả một số nội dung cụ thể trong TPP.

Ngày 15/10/2015, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công bố trên website chính thức của mình bản tóm tắt về nội dung của TPP đối với hơn 20 sản phẩm và hàng hóa nông nghiệp.