Báo cáo Thương mại điện tử 2014

27/02/2015 02:30

Năm 2014 là một năm chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam. Để có cái nhìn tổng quan về TMĐT trong năm qua, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương đã giới thiệu đến các doanh nghiệp Báo cáo TMĐT 2014.

Báo cáo do Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương biên soạn tiếp tục là ấn phẩm tóm tắt những thay đổi quan trọng của TMĐT trong năm vừa qua. Báo cáo tập trung tổng hợp, phân tích những chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng TMĐT, tổng hợp điều tra, phân tích về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp TMĐT, hiện trạng ứng dụng TMĐT của cộng đồng trong nước và trên thế giới. Đặc biệt, Báo cáo năm nay dành hẳn một chương phân tích tình hình ứng dụng TMĐT trên nền tảng thiết bị di động (mobile e-commerce). Đây được coi là xu hướng sẽ phát triển mạnh và dành được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp và cộng đồng trong những năm tới.

Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin