Ấn phẩm / Tài liệu thương mại

Tên tài liệu Ngày cập nhật Tải về
Hội thảo Tiêu chuẩn khí thải độc hại trong sản phẩm đồ gỗ nội thất và vật liệu xây dựng 14/03/2017 sites/default/files/Bai phat bieu_Nguyen The Hung_PGD VCCI-HCM.pdf
sites/default/files/Bai phat bieu_Huynh Van Hanh_HAWA.pdf
sites/default/files/Bai trinh bay Tieu chuan khi thai doc hai trong san pham do go noi that va VLXD_Derek Massaa_Chuyen gia UL.pdf
sites/default/files/Tieu chuan san pham de vao cong trinh xanh_Quang Do_GreenViet.pdf
sites/default/files/Moi quan he giua UL voi Quatest 3 voi loi ich cho DN trong nganh noi that_Hoang Lam_Quatest 3.pdf
">
Hội thảo Quản lý rủi ro và Phòng tránh nợ trong thương mại tự do 26/12/2016 sites/default/files/1. Nhan dien nhung rui ro cua DN - Quyen Ngoc Anh (Bo Cong Thuong)_0.pdf
sites/default/files/2. Phong tranh rui ro de nang cao hieu qua kinh doanh - Ngo Khac Le (VIAC).pdf
sites/default/files/3. No nuoc ngoai cach phong tranh va phuong phap thu hoi - Chris McNabb (Assurance Global).pdf
">
Hội thảo "Hồng Kông: Đối tác giao thương quốc tế" 01/07/2016 sites/default/files/1. Partnership in Logistic and Distribution - Samuel Lau.pdf
sites/default/files/2. Try A New Angle for V Man - Rodney Tam.pdf
sites/default/files/3. Hong Kong as an Arbitration Center for Vietnamese Businesses - John Choong.pdf
sites/default/files/4. Market Updates on Europe - Stephen Wong.pdf
sites/default/files/5. Market Updates on Americas - Ralph Chow.pdf
sites/default/files/6. Market Updates on Japan - Susan Lam.pdf
sites/default/files/7. HKTDC Integrated Trade Platform - Loretta Wan.pdf
">
Hội nghị bàn tròn về Hoạt động tạo Thuận lợi Thương mại tại TP. HCM 02/06/2016 sites/default/files/1. Gioi thieu ve Phuong phap tiep can toan dien doi voi hoat dong tao Thuan loi Thuong mai va nang cao nang luc - Herb Cochran (AmCham)_VN.pdf
sites/default/files/1. Gioi thieu ve Phuong phap tiep can toan dien doi voi hoat dong tao Thuan loi Thuong mai va nang cao nang luc - Herb Cochran (AmCham)_EN.pdf
sites/default/files/2. Thuc trang va kien nghi cai cach cac hoat dong tao Thuan loi Thuong mai tai TP.HCM - Dinh Ngoc Thang (Cuc HQ TP.HCM)_VN.pdf
sites/default/files/2. Thuc trang va kien nghi cai cach cac hoat dong tao Thuan loi Thuong mai tai TP.HCM - Dinh Ngoc Thang (Cuc HQ TP.HCM)_EN.pdf
sites/default/files/3. TPP va EVFTA Nhung co hoi va thach thuc moi - Khuyen nghi cho phat trien- Nestor Scherbey_VN.pdf
sites/default/files/3. TPP va EVFTA Nhung co hoi va thach thuc moi - Khuyen nghi cho phat trien- Nestor Scherbey_EN.pdf
sites/default/files/4. Gioi thieu cac chuong trinh cu the cua VTFA tu 6 - 9.2016 - Herb Cochran (AmCham) and Tran Ngoc Liem (VCCI-HCM)_VN.pdf
sites/default/files/4. Gioi thieu cac chuong trinh cu the cua VTFA tu 6 - 9.2016 - Herb Cochran (AmCham) and Tran Ngoc Liem (VCCI-HCM)_EN.pdf
sites/default/files/Phuong phap tiep can toan dien doi voi hoat dong tao Thuan loi Thuong mai va nang cao nang luc_VN.pdf
sites/default/files/Phuong phap tiep can toan dien doi voi hoat dong tao Thuan loi Thuong mai va nang cao nang luc_EN.pdf
">
Hội thảo “Hiệp định TPP - Những Điều Doanh Nghiệp Cần Biết” 10/05/2016
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) giới thiệu ấn phẩm lần thứ 8 Sách Trắng – Các Vấn đề Thương mại / Đầu tư và Kiến nghị 2016 (Sách Trắng 2016) 25/04/2016 sites/default/files/Tieu ban Du lich va Nha hang – Khach san_0.pdf
sites/default/files/Tieu ban Nguon nhan luc va Dao tao.pdf
sites/default/files/Tieu ban O to – Xe may.pdf
sites/default/files/Tieu ban Phap luat.pdf
sites/default/files/Tieu ban Tang truong xanh.pdf
sites/default/files/Tieu ban Thuc pham Dinh duong.pdf
sites/default/files/Tieu ban Thuc pham, Nong nghiep va Nuoi trong Thuy san.pdf
sites/default/files/Tieu ban Thue va Chuyen gia.pdf
sites/default/files/Tieu ban Van tai va Hau can.pdf
">
Hội nghị Phối hợp Hành động tạo Thuận lợi Thương mại 08/04/2016 sites/default/files/1. Bai phat bieu khai mac Hoi nghi tai Dong Nai - Vo Tan Thanh (VCCI-HCM)_VN.pdf
sites/default/files/1. Bai phat bieu khai mac Hoi nghi tai Binh Duong - Vo Tan Thanh (VCCI-HCM)_VN.pdf
sites/default/files/1. Bai phat bieu khai mac Hoi nghi tai TP.HCM- Vo Tan Thanh (VCCI-HCM)_VN.pdf
sites/default/files/2. Welcome Remarks - Herb Cochran (AmCham)_EN.pdf
sites/default/files/3. TPP and EVFTA New Opportunities and New Challenges - Recommendations for Development - Nestor_EN.pdf
sites/default/files/3. TPP va EVFTA - Nhung co hoi va thach thuc moi - Khuyen nghi cho phat trien - Nestor_VN.pdf
sites/default/files/4. Joint Action for Trade Facilitation - Herb Cochran (AmCham)_ENG.pdf
sites/default/files/4. Phoi hop Hanh dong tao Thuan loi Thuong mai - AmCham Herb Cochran_VN.pdf
sites/default/files/5. Hoi nhap va Moi truong kinh doanh cap tinh - Dau Anh Tuan_VN_Tai Dong Nai.pdf
sites/default/files/5. International Integration and Provincial Business Environment -Dau Anh Tuan_EN_In Dong Nai Province.pdf
sites/default/files/5. Hoi nhap va Moi truong kinh doanh cap tinh - Dau Anh Tuan_VN_Tai Binh Duong.pdf
sites/default/files/5. International Integration and Provincial Business Environment -Dau Anh Tuan_EN_In Binh Duong Province.pdf
sites/default/files/5. Hoi nhap va Moi truong kinh doanh cap tinh - Pham Ngoc Thach_VN_ Tai TPHCM.pdf
sites/default/files/5. International Integration and Provincial Business Environment - Pham Ngoc Thach_EN_In HCMC.pdf
">
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 31/03/2016 sites/default/files/Bao-cao-PCI2015_VN.pdf
sites/default/files/Ho-so-63-tinh-thanh-pho_VN.pdf
sites/default/files/Bai-trinh-bay-PCI2015.pdf
">
Đối thoại TPP - Cơ hội nào cho doanh nghiệp tại Việt Nam 22/03/2016 sites/default/files/Bai phat bieu_Thu truong Tran Quoc Khanh_Doi thoai TPP - Co hoi nao cho doanh nghiep tai Viet Nam.pdf
sites/default/files/TPP-Co hoi nao cho doanh nghiep tai Viet Nam_KPMG.pdf
">
Hội nghị Phổ biến thông tin về một số hiệp định thương mại tự do mới ký kết hoặc vừa kết thúc đàm phán 29/12/2015 sites/default/files/1. Co hoi va thach thuc tu VN-EAEU FTA_Ong Tran Thanh Hai.pdf
sites/default/files/2. Hiep dinh Thuong mai tu do VN-EU va TPP_Ket qua Co hoi Thach thuc va mot so khuyen nghi_Ong Ngo Chung Khanh.pdf
sites/default/files/3. Gioi thieu cam ket ve thue trong khuon kho Hiep dinh TPP va EVFTA_Ong Ha Duy Tung.pdf
sites/default/files/4. Gioi thieu cam ket ve mua sam chinh phu trong khuon kho Hiep dinh TPP_Ba Nguyen Thi Thuy Hang.pdf
">
Giới thiệu về các nội dung chính của Hiệp định TPP 23/11/2015 sites/default/files/01. Hiep dinh TPP - Co hoi thach thuc va giai phap chien luoc.pdf
sites/default/files/02. Tai lieu gioi thieu noi dung Phong ve thuong mai trong Hiep dinh TPP.pdf
sites/default/files/03. Tai lieu gioi thieu noi dung Quy tac xuat xu trong Hiep dinh TPP.pdf
sites/default/files/04. Tai lieu gioi thieu noi dung Det may trong Hiep dinh TPP.pdf
sites/default/files/05. Tai lieu noi dung chu yeu ve Lao dong trong Hiep dinh TPP.pdf
sites/default/files/06. Tai lieu gioi thieu noi dung Doanh nghiep nha nuoc trong Hiep dinh TPP.pdf
sites/default/files/07. Tai lieu gioi thieu noi dung Chinh sach canh tranh trong Hiep dinh TPP.pdf
sites/default/files/08. Tai lieu gioi thieu noi dung Moi truong trong Hiep dinh TPP.pdf
sites/default/files/09. Tai lieu gioi thieu noi dung Tro cap thuy san va bao ton trong Hiep dinh TPP.pdf
">
Tổng hợp một số cam kết về nông nghiệp trong TPP 23/10/2015
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: Tóm tắt một số nội dung cam kết trong TPP về các sản phẩm nông nghiệp 23/10/2015 sites/default/files/1._tpp_details_alcohol_10-16-15_0.pdf
sites/default/files/2._tpp_details_barley_10-15-15_0_0.pdf
sites/default/files/3._tpp_details_beef_10-17-15_0.pdf
sites/default/files/4._tpp_details_corn_10-17-15.pdf
sites/default/files/5._tpp_details_cotton_10-17-15.pdf
sites/default/files/6._tpp_details_dairy_10-17-15.pdf
sites/default/files/7._tpp_details_fruits_apples_cherries_pears_10-15-15_0.pdf
sites/default/files/8._tpp_details_fruits_citrus_10-15-15_0.pdf
sites/default/files/9._tpp_details_fruits_other_fresh_10-15-15_0.pdf
sites/default/files/10._tpp_details_fruits_processed_10-15-15_0.pdf
sites/default/files/11._tpp_details_peanuts_10-17-15.pdf
sites/default/files/12._tpp_details_pork_10-17-15.pdf
sites/default/files/13._tpp_details_potatoes_10-15-15_0.pdf
sites/default/files/14._tpp_details_poultry_10-17-15.pdf
sites/default/files/15._tpp_details_processed_products_10-15-15.pdf
sites/default/files/16._tpp_details_sugar_10-15-15.pdf
sites/default/files/17._tpp_details_tobacco_10-16-15_0.pdf
sites/default/files/18._tpp_details_tree_nuts_10-15-15.pdf
sites/default/files/19._tpp_details_vegetables_10-15-15.pdf
sites/default/files/20._tpp_details_wheat_10-15-15.pdf
">
Singapore - 7 vấn đề cần biết về TPP 23/10/2015
Australia: Thông tin và Tóm tắt một số Kết quả đàm phán TPP 14/10/2015
New Zealand: Tóm tắt một số nội dung TPP 14/10/2015 sites/default/files/tpp_factsheet_goods-market-access.pdf
sites/default/files/tpp_factsheet_intellectual-property.pdf
sites/default/files/tpp_factsheet_govt-procurement.pdf
sites/default/files/tpp_factsheet_investment.pdf
sites/default/files/tpp_factsheet_labour-and-environment_0.pdf
sites/default/files/tpp_factsheet_legal-and-institutional.pdf
sites/default/files/tpp_factsheet_market-access-service-investment.pdf
sites/default/files/tpp_factsheet_pharmaceutical-and-medical-device-purchasing-reimbursement.pdf
">

Văn bản pháp luật

Tên tài liệu Ngày cập nhật Tải về
Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 19/05/2017
Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW 28/04/2017
Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 do Chính phủ ban hành 07/02/2017
Nghị quyết số 01/2017/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 06/01/2017
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp 21/09/2016
Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 21/09/2016
Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 21/09/2016
Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia 21/09/2016
Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 21/09/2016
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 21/09/2016
Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư 21/09/2016
Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài 21/09/2016
Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 21/09/2016
Quyết định 19/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao 21/09/2016
Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 21/09/2016
Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 21/09/2016

Số liệu thống kê

Báo cáo

Tên tài liệu Ngày cập nhật Tải về
Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 25/02/2016
[Báo cáo tổng quan] Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ 24/02/2016 sites/default/files/VN2035Vietnamese.pdf
sites/default/files/VN2035English.pdf
">
Các chỉ tiêu quan trọng của kinh tế Việt Nam trong năm 2016 22/02/2016
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 2015 11/01/2016
Kinh tế Việt Nam 2015 11/01/2016
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 16/04/2015
Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam Quý I năm 2015 02/04/2015
Tình hình kinh tế Việt Nam tháng 2 năm 2015 05/03/2015 sites/default/files/Bao cao Tinh hinh kinh te - xa hoi Viet Nam thang 2 nam 2015.doc
sites/default/files/Phu luc - Tinh hinh kinh te Viet Nam thang 2 nam 2015.xls
sites/default/files/Bao cao Tinh hinh dang ky kinh doanh thang 2 nam 2015.doc
">
Tình hình kinh tế Việt Nam tháng 1 năm 2015 27/02/2015
Báo cáo Thương mại điện tử 2014 27/02/2015
Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 2014 23/01/2015
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2014 23/10/2014
Tình hình đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2014 23/10/2014
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014 07/10/2014
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2014 07/10/2014
Tình hình đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2014 09/09/2014

Tài liệu mới nhất