Đào tạo

Phương thức xây dựng doanh nghiệp bài bản, khoa học
25/10/2017 08:00
Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7,Quận 3
Lập kế hoạch và điều hành sản xuất
18/10/2017 08:30
Phòng học lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Incoterms 2010, Luật mua bán hàng hóa và Đàm phán hợp đồng thương mại
28/09/2017 08:00
Hội trường lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Nâng cao kỹ năng quản lý dành cho cán bộ cấp trung
27/09/2017 08:30
Hội trường Lầu 3, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Chief Innovation Officer
26/09/2017 08:30
Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3
Cập nhật quy định mới về phân loại hàng hóa XNK và hướng dẫn tra cứu thuế tại thị trường nhập khẩu trọng điểm
26/09/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Kỹ năng điều hành và kiểm soát doanh nghiệp
14/09/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Nhận diện rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất nhập khẩu
07/09/2017 08:00
Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Luật bảo hiểm xã hội và các chính sách bảo hiểm
30/08/2017 08:30
Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI – HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Nâng cao kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp trong thế kỷ 21
29/08/2017 08:00
Hội trường lầu 3, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Format: 2018-01-22