Đào tạo

Nâng cao kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp trong thế kỷ 21
20/07/2017 08:00
Hội trường lầu 3, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Kỹ năng đàm phán, thương lượng hiệu quả trong kinh doanh và giải quyết mâu thuẫn
19/07/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Phòng ngừa rủi ro trong thanh - kiểm tra thuế - giải pháp an toàn & thông minh cho doanh nghiệp
18/07/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp
13/07/2017 08:30
Hội trường lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Cập nhật, hướng dẫn thực hiện các quy định mới nhất trong Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh châu Âu (EU) và các lưu ý trong truy xuất nguồn gốc hàng hoá của Hải quan nước nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam
01/07/2017 08:00
Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh
Hướng dẫn cách phòng tránh sai sót khi kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) hàng nhập khẩu
24/06/2017 08:00
Hội trường lầu 10, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM
Kỹ năng thấu hiểu nhân sự trong lãnh đạo và phát triển nguồn nhân lực
22/06/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
Quy tắc phân tích, phân loại, xác định mã số HS cho hàng hoá xuất nhập khẩu và Quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định FTA
09/06/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
07/06/2017 08:30
Tuy Hòa, Phú Yên
30/05/2017 08:30
Phòng học lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3
Format: 2017-09-22