Đào tạo

Nâng cao kỹ năng quản lý dành cho cán bộ cấp trung
27/09/2017 08:30
Hội trường Lầu 3, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Chief Innovation Officer
26/09/2017 08:30
Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3
Cập nhật quy định mới về phân loại hàng hóa XNK và hướng dẫn tra cứu thuế tại thị trường nhập khẩu trọng điểm
26/09/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Kỹ năng điều hành và kiểm soát doanh nghiệp
14/09/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Nhận diện rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất nhập khẩu
07/09/2017 08:00
Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Luật bảo hiểm xã hội và các chính sách bảo hiểm
30/08/2017 08:30
Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI – HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Nâng cao kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp trong thế kỷ 21
29/08/2017 08:00
Hội trường lầu 3, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Huấn luyện tác phong công nghiệp TWI trong sản xuất và quản lý nguồn nhân lực
23/08/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Kỹ năng quản lý cấp trung
27/07/2017 08:30
Hội trường Lầu 3, Tòa nhà VCCI, số 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Nâng cao kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp trong thế kỷ 21
20/07/2017 08:00
Hội trường lầu 3, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Format: 2017-11-19