Đào tạo

Kế toán quản trị - Công cụ hiệu quả
23/11/2017 08:30
Hội trường Lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Hợp tác hiệu quả và xử lí xung đột nơi làm việc
22/11/2017 08:30
Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Khóa tập huấn tư vấn về Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp (CSR)
22/11/2017 08:30
Phòng họp KS Sen Việt, 33 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM
Quản trị Nhân sự Chiến lược
17/11/2017 08:30
Hội trường Lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3
Vai trò Quản trị Kế toán - Tài chính cho nhà quản lý
10/11/2017 08:00
Hội trường Lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Giám đốc điều hành doanh nghiệp - CEO (Phiên bản mới)
03/11/2017 08:30
Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
Hoạch định chiến lược công ty theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và triển khai KPI trong quản trị doanh nghiệp
26/10/2017 08:30
Hội trường Lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Phương thức xây dựng doanh nghiệp bài bản, khoa học
25/10/2017 08:00
Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7,Quận 3
Lập kế hoạch và điều hành sản xuất
18/10/2017 08:30
Phòng học lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Incoterms 2010, Luật mua bán hàng hóa và Đàm phán hợp đồng thương mại
28/09/2017 08:00
Hội trường lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Format: 2017-11-18