Đăng ký tham dự khóa học

Cập nhật quy định mới về phân loại hàng hóa XNK và hướng dẫn tra cứu thuế tại thị trường nhập khẩu trọng điểm

(Để thông báo các thông tin về khóa đào tạo khi cần thiết)

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập