Đăng ký tham dự hội thảo

Chương trình Khảo sát thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ngành đá xây dựng

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập