Đăng ký tham dự hội thảo

Diễn Đàn Ngành Điện & Năng Lượng Tái Tạo Hàn Quốc - Việt Nam

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập