Đăng ký tham dự hội thảo

Tham quan khảo sát Hội chợ Phụ tùng phụ kiện, trang thiết bị và dịch vụ ngành ô tô (Automechanika Shanghai 2017) tại Thượng Hải, Trung Quốc

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập