Đăng ký tham dự hội thảo

"Triển lãm & Hội nghị thượng đỉnh ngành Gốm sứ 2017" và Khảo sát thị trường Ấn Độ

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập