Đăng ký tham dự hội thảo

Hội chợ triển lãm hàng xuất nhập khẩu lần thứ 122 tại quảng châu Trung Quốc (Canton Fair 122th)

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập