Đăng ký tham dự hội thảo

Buổi tọa đàm và giao lưu kết nối “Cơ hội với nền kinh tế chia sẻ - Ứng dụng công nghệ 4.0"

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập