Đăng ký tham dự hội thảo

Hiểu hơn về năng lượng xanh: Dự báo xu hướng và phát triển Đài - Việt

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập