Tìm đối tác thực hiện bài nghiên cứu "Đánh giá các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nghề nghiệp của các bạn trẻ từ 15 - 18 tuổi"

17/11/2016 02:28

Nhằm phát triển cơ sở dữ liệu nền tảng cho chương trình Hướng Nghiệp dành cho các em học sinh THCS và THPT do Chi Nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) triển khai với mục đích giúp các em lựa chọn nghề nghiệp dựa vào khả năng, tính cách và sở thích của mình, VCCI-HCM có nhu cầu tìm đối tác thực hiện bài nghiên cứu sau:

  • Chủ đề: "Đánh giá các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nghề nghiệp của các bạn trẻ từ 15 - 18 tuổi".
  • Mục đích: Bài nghiên cứu sẽ xác định được các yếu tố gây ảnh hưởng đến quyết định khi lựa chọn con đường sự nghiệp của các bạn trẻ; đồng thời đánh giá được mức độ các nhân tố này tác động đến các em học sinh trong quá trình lựa chọn.
  • Kết quả phân tích từ bài nghiên cứu sẽ là nền tảng để xây dựng các kế hoạch hoạt động tiếp theo với đối tượng là các nhân tố gây ảnh hưởng và quan điểm cũng như cách tác động của các nhân tố này lên các em học sinh.
  • Thời gian thực hiện: Tháng 11/2016 - 02/2017

Doanh nghiệp/ tổ chức có nhu cầu hợp tác, vui lòng liên hệ trước ngày 21/11/2016:
Văn phòng giới sử dụng lao động, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5169; Fax: 08.3932 1790
C. Trang - DĐ: 0125 3388 568; Email:
trang.diu@vcci-hcm.org.vn