Các doanh nghiệp tỉnh Tuymen (Nga) tìm kiếm cơ hội hợp tác với DN Việt Nam

23/06/2016 01:56

Các doanh nghiệp tỉnh Tuymen hiện đang có nhu cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác với DN Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Các doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác, xin vui lòng liên hệ:
Ms. Aksenova Evgeniya
Trade Representation of Russia in Vietnam
ĐT: 84-4 38 33 07 55
Fax: 84-4 38 34 00 60
Email: torgpredvn@yandex.ru
Website: vietnam.ved.gov.ru

Đính kèmDung lượng
Danh sach_DN Tuymen.pdf (195)2.37 MB