Các doanh nghiệp tỉnh Orel (Nga) tìm kiếm cơ hội hợp tác với DN Việt Nam

23/06/2016 02:06

Các doanh nghiệp tỉnh Orel (Nga) hiện đang có nhu cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác với DN Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Các doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác, xin vui lòng liên hệ:
Ms. Aksenova Evgeniya
Trade Representation of Russia in Vietnam
ĐT: 84-4 38 33 07 55
Fax: 84-4 38 34 00 60
Email: torgpredvn@yandex.ru
Website: vietnam.ved.gov.ru

Đính kèmDung lượng
Commercial Offer (Orelmaslo).pdf (242)365.26 KB
Factory Orel Maslo.pdf (124)356.09 KB
HMS Group.pdf (104)3.69 MB
JSC Prompribor.pdf (97)465.61 KB